Tin tức

Hơn 22.000 doanh nghiệp bị thanh tra thuế “sờ gáy” từ đầu năm

Tổng cục Thuế và 63 cục thuế đã thanh tra, kiểm tra được 22.336 doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm, tuy nhiên, con số này cũng mới chỉ hoàn thành 22% kế hoạch đặt ra cho năm 2017.

Sẽ có hơn 101.000 DN bị thanh kiểm tra thuế trong năm nay

Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5/2017 của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, cơ quan này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 51 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết.

Kết quả, truy thu, truy hoàn và phạt trên 205 tỷ đồng; giảm lỗ gần 286 tỷ đồng; giảm khấu trừ xấp xỉ 5,9 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 564 tỷ đồng.

Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu trên 82,5 tỷ đồng, giảm lỗ 154,3 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 536 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong báo cáo của cơ quan thuế không đề cập đến danh tính của những doanh nghiệp này.

Theo quy định hiện hành, giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác,...

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số là 2.141 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Tổng số tiền phải thu hồi hoàn, truy hoàn và xử lý vi phạm hành chính số tiền trên 83 tỷ đồng. Tổng số tiền đã nộp ngân sách gần 55 tỷ đồng.

Tổng quan về kết quả thanh tra trong những tháng đầu năm, Tổng cục Thuế và 63 cục thuế đã thanh tra, kiểm tra được 22.336 doanh nghiệp, mới chỉ hoàn thành 22% kế hoạch năm 2017 (kế hoạch cả năm là 101.706 doanh nghiệp), tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016.

Qua đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là gần 5.941 tỷ đồng, bằng 139,24% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là trên 3.100 tỷ đồng, đạt 52,19% số thuế tăng thu qua thanh tra. Con số này tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị yêu cầu các bộ ngành và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm, không thực hiện thanh, kiểm tra quá 1 lần/1 năm với doanh nghiệp.

Tinh thần này từng được nêu rõ trong Nghị quyết số 35 năm 2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp thì tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo vẫn liên tục diễn ra. Có những doanh nghiệp cho biết bị kiểm tra 9 lần, thậm chí hơn 10 lần/năm.