Giới thiệu

Tại sao cần sở hữu phần mềm quản lý khách hàng

Đảm bảo lưu giữ được toàn bộ dữ liệu khách hàng khoa học, Đơn giản hóa, tự động hóa công việc kinh doanh hàng ngày của phòng kinh doanh

- Phát triển trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc - mọi nơi, dễ sử dụng, không mất nhiều thời gian đào tạo nhân viên
- 20% Khách hàng cũ đem lại 80% lợi nhuận cho công ty
- 70% Khách hàng khiếu nại sẽ vẫn trung thành với công ty nếu khiếu nại của họ được giải quyết thỏa đáng
- Một khách hàng không thỏa mãn sẽ chia sẻ sự khó chịu của họ cho từ 8-10 người khác nhau
- Vì chi phí kiếm khách hàng mới nhiều hơn gấp 6 lần so với duy trì khách hàng cũ.
- Dữ liệu của bạn luôn an toàn và bảo mật
- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu khách hàng. Theo dõi, quản lý các thông tin về khách hàng tiềm năng, những đối tượng có thể trở thành khách hàng của doanh nghiệp trong tương lai.
 - Đơn giản hóa, tự động hóa công việc kinh doanh hàng ngày của phòng kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng, loại bỏ giấy tờ và báo cáo thủ công, nhờ đó có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc chính là gặp gỡ khách hàng và bán hàng.
 - Lưu lại lịch sử các lần giao dịch và tiếp xúc với khách hàng.
 - Cần bảo vệ và phân quyền truy cập vào các dữ liệu khách hàng nhạy cảm. Phân quyền truy cập thông tin khách hàng, mỗi một cấp bậc quản lý sẽ chỉ được xem một phần thông tin về khách hàng.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7